Tacna, Peru

09 januar, 2012

Oppturer og nedturer.
Ja vi inviterer og vi inviterer og noen ganger kommer de, andre ganger ikke. På lørdagens ungdumssamling med smykkeverksted og engelskkurs kom det bare tre personer...så det ble litt nedtur...men vi hadde det fint og igrunn er det jo ikke nedtur når de tre som kom kommer for første gang i kirken. Det er viktig å tenke at hver enkelt person er viktig og at det er stort å få nå den enkelte. Men vi håper likevel på at det neste lørdag kommer mange fler. Det er slik her i Peru at når du inviterer til noe så sier alle ja , ja vi kommer, selv om de vet at det er stor sannsynlighet for at de ikke kan komme. De sier ja fordi de ikke vil skuffe den som spør med å si nei. Men det er veldig vanskelig å forholde seg til for en vet igrunn aldri om det kommer mange eller få. En må bare være beredt på det meste..