Tacna, Peru

03 januar, 2012


Engelsk-og smykkeverkstedskurs

Ja nå er invitasjonene for lengst delt ut og første samling begynner å nerme seg. Lørdager fra januar av blir det ungdumssamlinger i kirken der vi inviterer til to forskjellige kurs.   En kan velge om en blir med på smykkeverksted eller engelsk, eller begge deler. På hver samling har vi en apell. Målet er at noen av disse ungdummene vil interessere seg for budskapet vi deler og ønske å fortsette å gå i kirken. Vi håper også på å kunne invitere til alfakurs og vennskaps-kafeer etterhvert. Be om at vi må få med oss flere i menigheten til å hjelpe oss med disse arrangementene. Be om at mange ungdummer kommer, og be for meg om at jeg må gjennomføre kursene på en god måte og ha de rette ordene å gi til ungdummene. Jeg gleder meg iallefall. Så nå vet dere hva dere skal gjøre på lørdagskveldene i Norge. Da skal dere sende en liten , eller stor, bønn oppover for oss som er her i Tacna.