Tacna, Peru

12 oktober, 2012

Oppstart av ungdumsarbeid-Fullt hus!

STORSLAGEN OPPSTART AV UNGDUMSARBEID
Sist lørdag hadde vi innvielsesfest av ungdumsarbeidet i Tacna. Vi ønsker aa samles hver lørdag fra   kl 17-19. Vi hadde invitert venner fra andre kirkesamfunn ogsaa, som f.eks bautister og pinsevenner(Assamblea de Dios).De bidrog med instrumenter og annlegg og sine innslag av sang og musikk og andakt. Vi selv stilte med blant annet teater(teatro negro) , leker og snacks. Det er flott at vi her i Tacna har godt samarbeid med andre evangeliske kristne fra andre krikesamfunn. De er flinke til aa hjelpe og oppmuntre hverandre. Jeg selv har hjulpet til litt i en annen kirke med oppstart av et lite kor. Det ble en super ettermiddag og kveld med full kirke. Av fellesbildet jeg legger ved ser dere  bare en del av alle som deltok. I kirken er vi foreløpig en ungdumsgruppe paa ca 8-10 personer saa vi er ikke saa mange enda, men vi har haap om aa vokse. Bli med aa be for ungdumsarbeidet at det maa vokse og at de som kommer maa invitere med seg sine venner!