Tacna, Peru

12 oktober, 2012

Oppstart av kvinnesamlinger

En annen gledelig nyhet er at damene i kirken har tatt initiativ til å starte med damesamlinger to ganger i måneden. Det er i hovedsak pastorfruen Liliana som er initiativtakeren. Vi samles i hjemmene til de damene som vil ta imot oss og vi inviterer damer som ikke kommer i kirken også. Det er en måte å bli kjent med kirken på selv om det ikke er i kirkelokalet. Vi har bibelstudie eller aktuelle teamer som vi tar opp og elles dameprat. Hver med å be for disse samlingene at vi må være flinke til å invitere med oss damer vi måtte kjenne her i Tacna og om at flere slik må få bli kjent med Jesus og med kirken vår. Legger ved et bilde fra en morsdagsfeiring der dere kan se bilde av noen av de damene som kommer fast i kirken.