Tacna, Peru

11 april, 2007

Paaskemaaltid-Skjaertorsdag


Torsdagen var vi samla til paaskemaaltid i kirka. Medlemmene i kirka hadde tatt med litt mat kvar som vi delte imellom oss. Nokre tok med mais, andre lammekjoett,rosiner, frukt, groennsaker, broed etc. Innimellom ble det lest opp bibeltekster og sunge sanger. Vi mintes paaskefeiringa slik den var foer i tida. Tekster ble lest fra tiden i Egypt med blodet som ble smurt rundt doerene, og fra Jesu tid og hans offerdoed for oss. Vi aat paaskelam for aa minnes dette at Jesus naa er vaart paaskelam som har tatt paa seg alle vaare synder.

Kanskje er dette en idee til kirker i Norge ogsaa? Det var iallefall en fin maate aa samles for aa feire paaske. Her i Peru spiser en helst fisk paaskedagene og fredagen er det "forbudt" aa spise kjoett etter tradisjonene her.