Tacna, Peru

05 desember, 2006

UNGDUMSARBEID-sport-engelsk-leir

Vi har proevd mykje forskjellig for aa naa ungdummane her i Cusco.Bl .a musikkurs, drama etc. Det siste no er sport i parken, engelskklasser og ungdumsleirer.
Kirka vaar ligg like ved ein park, so vi utnytter det til aa bli kjent med folk som bur rundt i naeromraadet. Vi er i parken kvar laurdagsettermiddag. Samler ungdummer som er spredt rundt om i parken og so har vi ein aktivitet ilag med dei, enten volley, fotball , basket eller anna. I det siste har dei same ungdummane begynt aa komme fast kvar laurdag fordi dei veit at ungdummane faar vere ilag. Slik har vi blitt bedre og bedre kjent med dei og nokre har begynt aa kome i kirka ogsaa.Vi haaper at fleire kan faa lyst til aa vere med paa engelskkurs som vi skal starte for fullt no i januar , februar maanad. Doke som ber, be om at desse ungdummane ogsaa maa kome i krika, og om at vi maa faa snakka meir med dei og delt evangeliet naar vi er i parken. Be ogsaa om at mange maa melde seg paa engelskkurs.
Sist februar hadde vi Cusco kirkas foerste ungdumsleir. Det var ein suksess skjoelv om vi var faa. Dette aaret har vi tenkt aa bli med paa ein stoerres felles ungdumsleir ved kysten. Eg har vore rundt og invitert fleire. Be om at vi maa faa med ein liten gjeng og om at dei rette personane maa bli med. Vi har nemleg berre faatt plass til 5 stk. Men dersom desse 5 kan ha det fint ilag so kan det styrke det lille ungdumsmiljoeet vi har, og ikkje minst so vil det sikkert faa stor betydning for den enkelte aa faa vere med paa ein slik leir. Dette er ein nyttarsleir ved Stillehavet, sol og sommer iiiihaaa.