Tacna, Peru

11 april, 2007

Engelskkurs og nye ungdummer i kirka
Ja no har vi komt godt igang med engelskkurs i kirka kvar fredag for ungdummer mellom 13-25 aar. Dei fleste er rundt 15 aar. Det er vel ein gjeng paa mellom 15 og 20 stk som kjem no. Engelsk er veldig poppulaert her i Peru og det er mangel paa gode laerarar. Vi fokuserer paa den munntlige biten. Vi har leikar der ein maa snakke engelsk og ogsaa andre aktiviteter. Paa slutten bruker vi ofte ein engelsk kristen sang som utgangspunkt for aa dele litt fra bibelen.
Det som er ekstra kjekt er at nokre av ungdummane ogsaa kjem paa ungdumssamling og gudsteneste som vi har loerdag og soendag. Fra og med denne loerdagen skal vi ha eit enda stoerre tilbud for ungdummane. Foerst er vi i parken ein time med fotball og volley etc, etterpaa er det planen at vi skal ha eit lite ungdumsmoete i kirka og etter det igjen tilbyr vi litt muikkundervisning ogsaa med det maal aa utvide lovsangsgruppa paa soendagsmoetene.
Doke som ber, be om at ungdummane maa fortsette aa kome og om at dei maa trivast godt ,og ikkje minst at dei maa faa kjenne Guds naerver og hjelp i kvardagen.


No maa eg legge til denne infoen, Takk for foerboenn!, for tida maa vi faktisk nesten jage ungdummane ut av kirka. Dei vil ikkje gaa heim etter at "programmet" er ferdig. So det er kjempebra. Fortsett aa be om at dei maa trivast og om at dei maa faa med seg fleire venner og kjente.

Paaskemaaltid-Skjaertorsdag


Torsdagen var vi samla til paaskemaaltid i kirka. Medlemmene i kirka hadde tatt med litt mat kvar som vi delte imellom oss. Nokre tok med mais, andre lammekjoett,rosiner, frukt, groennsaker, broed etc. Innimellom ble det lest opp bibeltekster og sunge sanger. Vi mintes paaskefeiringa slik den var foer i tida. Tekster ble lest fra tiden i Egypt med blodet som ble smurt rundt doerene, og fra Jesu tid og hans offerdoed for oss. Vi aat paaskelam for aa minnes dette at Jesus naa er vaart paaskelam som har tatt paa seg alle vaare synder.

Kanskje er dette en idee til kirker i Norge ogsaa? Det var iallefall en fin maate aa samles for aa feire paaske. Her i Peru spiser en helst fisk paaskedagene og fredagen er det "forbudt" aa spise kjoett etter tradisjonene her.