Tacna, Peru

24 februar, 2017

Trollmann eller Heksedoktor,er dette noe vi bare forbinder med Afrika,eller kan det like godt forbindes med Soer Amerika? Jeg har faktisk observert at dette er noe man  benytter seg av i Norge ogsaa. For Peru sin del er det iallefall en veldig  stor del av hverdagen.                                                                                                                     Jeg vil naa fortelle dere om familien til en mann som nettopp har blitt en kristen og begynt aa gaa i kirken vaar i Tacna. Han benyttet seg mye av heksedoktor foer han ble en kristen. Jeg vil ikke nevne navn eller legge ved bilder , men jeg vil gjerne fortelle hans historie slik at dere kan faa et innblikk av hverdagen her.
Jeg moette denne mannen i barnehagen til jenta mi der soennen hans ogsaa gaar. Mannen var bekymret fordi kona hans hadde blitt veldig daarlig etter foedselen. Hun snakket ikke lenger og ville ikke bli tatt paa og laget bare freselyder. Den eldste soennen hans hadde ogsaa faatt noen rare utslett i ansiktet sitt. Jeg spurte han om han hadde vaert til legen. Da var svaret hans at han hadde vaert til  legen og de hadde sagt at alt var bra med kona. Saa la han til at han ogsaa hadde vaert til heksedoktoren. Han sa det paa en slik maate at jeg forstod  det var helt vanlig for han aa benytte seg av heksedoktor. Jeg nyttet sjangsen og spurte om han ikke ville at pastoren i kirken vaar  kunne komme paa besoek til han og be for familien  og for hjemmet deres. Det takket han ja til. Uken etter ble jeg derfor med pastoren hjem til denne familien. Konen og den nyfoedte babyen hadde reist til en annen by til moren hennes. Han var derfor alene med den eldste soennen. Jeg tok meg av aa underholde soennen mens pastor Ricardo delte fra bibelen og fikk be for mannen,  gutten og samtidig salvet han dem og ogsaa hjemmet  deres.  Det ble flere besoek av pastor Ricardo til dette hjemmet men ting ble ikke noe saerlig bedre. Da skjoente pastoren av erfaring at her var det noe mer, her var det “ugler I mosen” Saa han spurte om det kunne vaere noe mer. Da fortalte mannen om heksedoktoren han hadde benyttet seg av. Han hadde faktisk betalt 3000 soles som er ca 7500 kroner for aa faa han til aa komme og ofre til Pacha Manca(moder jord).Det var altsaa gravd ned noe i hagen som skulle vaere til hjelp. Men som sagt saa hadde det gjort ting mye verre. Da visste pastoren raad. De gravde opp av hagen det som var gravd ned. De oedlagde det og tok det med langt bort paa aakeren vekk fra hjemmet. Etterpaa har mannen mottatt bibelstudier og har tatt imot Jesus av et oppriktig hjerte og kommer naa I kirken.                                                                                              Mannen min Wilber er naa etter oenske fra mannen paa besoek to ganger i uken med bibelstudium. Det gaar bedre for mannen og familien naa. Han skal snart kjoepe seg ny bil og med denne bilen skal han hente hjem konen som snart har vaert borte fra familien sin et halvt aar. Vaer med aa be om at det maa lykkes for familien snart aa faa samles igjen, at konen maa bli helt frisk og at hun ogsaa maa faa ta imot Jesus.
Du lurer kanskje paa hvorfor jeg nevnte at dette kanskje kan vaere noe  vi benytter oss av i Norge ogsaa? Noen benytter seg av folk som driver ut vonde aander eller gjengangere fra husene. Er ikke dette noe av det samme?  Istedet for aa kontakte pastoren i kirken sin og be Jesus om aa hjelpe , saa benytter man seg av andre “medier”. Det skumle er jo at  disse “mediene” ogsaa har makt. Det er bare det at bibelen sier at det som ikke er av Gud er av den onde. Den onde har ogsaa makt og kan gjoere under, men det er for aa lure oppmerksomheten vaar bort fra Jesus som er den eneste som frelser. Jesus sier; Jeg er veien , sannheten og livet, ingen kommer til faderen uten gjennom meg”.
Du har sikkert hoert at Peru er et katolsk land. Det er bare det at de som gaar i den katolske kirke tror de maa arbeide paa sin frelse og gjoere seg fortjent til frelsen og i tillegg benytter de seg av heksedoktor. Det er altsaa et “sop I hop” En proever det meste for aa se om noe hjelper. Det er ogsaa veldig vanlig at katolikkene har sin helgen favoritt. Det vil si at de har en helgen som de alltid ber til og som de stoler paa.Tingen er at det stemmer at helgenen noen ganger gjoer “under” det er derfor personene fortsetter aa be og stole paa de, men det er bare det at jeg er overbevist om at det er Satans makt som gjoer under gjennom helgenstatuen eller helgenbildet for aa villede folket bort fra Jesus.
Det er viktig aa passe paa at vi som bor i Norge ikke ogsaa blir villedet bort fra Jesus.
Kanskje var dette harde og alvaarlige ord, men det er en realtitet  at  Satan proever aa rive oss bort fra frelsen i Jesus, og det maa vi ta paa alvor.
Takk for alle forboenn og stoette!