Tacna, Peru

07 mars, 2012

MAT FOR BÅDE KROPP OG SJEL
I det siste har vi ofte hatt besøk av venner her hjemme,både kristne og ikke kristne. Vi lager mat sammen og deler litt fra bibelen og ber litt. Det er en utrolig fin måte og bli kjent på og også å dele vennskap på denne måten. I går kveld før vi skulle ta farvell sa den ene vennen vår som ikke er kristen at han syntes det var så godt å komme hit for han følte han fikk noe som han ikke fikk andre steder. Jeg nevnte da litt på dette med at vi er skapt for å ha samfunn med Gud og dersom vi ikke har det så kjenner vi på en tomhet som vi prøver å fylle på mange ulike måter. Når vi fyller oss med Guds ord blir denne tomheten litt etter litt borte og vi kjenner oss påfylt. Han var enig i dette og han hadde også tenkt på at han ville introdusere oss for sine venner her i Tacna slik at de også fikk høre fra Bibelen.Han hadde lyst å arrangere en grilldag med bl.annet sport i en park litt utenfor byen. Det vil vi jo så klart være med på! Det er utrolig kjekt å få merke denne takknemligheten han viser og at han også kan introdusere oss for enda flere kontakter. Be om at denne personen fortsetter å søke Gud. Han sa at han hadde tenkt lenge å kjøpe seg en Bibel og at han skulle gjøre det nå. Be også om at det må lykkes å få møte vennene hans.


Hilser til slutt med Salme 107 v 9;
"For han mettet den tørstende sjel, han fylte den hungrende sjel med godt".