Tacna, Peru

26 april, 2016

TENNAARINGSSAMLINGER

Naa har vi startet opp tenaaringssamlinger i kirken hver loerdag fra klokken 17.00. Det kom 16 ungdummer paa sist samling og vi er svaert takknemlige for dette. Dette har vaert et oenske svaert lenge aa starte opp. Naa har vi flere  ledere i kirken slik at vi kan trappe opp arbeidet. kirken er i vekst med rundt 25-30 personer paa hver gudsteneste. Takk for deres forboenn og stoette!