Tacna, Peru

08 februar, 2016

EN HEL FAMILIE DØPES

Mat.28 v18-20;
"Og Jesus trådte fram,talte til dem og sa: Meg er gitt all makt i himmel og på jord! Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler , idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende!"


Apgj.16 v30-34;
"Så førte han dem ut og spurte: Herrer! Hva skal jeg gjøre for å bli frelst? De sa da : Tro på Herren Jesus, så skal du bli frelst, du og ditt hus! De talte da Herrens ord til ham og til alle som var i hans hus. Og samme time på natten tok han dem med seg og vasket dem etter slagene. Og straks ble han døpt med alle sine. Han førte dem opp i sit hus og dekket bord for dem. Og han gledet seg, etter at han med hele sitt hus var kommet til troen på Gud.
Denne søndagen var en festdag for kirken med tre personer som blir døpt. Vi feiret først gudsteneste, etterpå ble det bading ,grilling, fotball etc. Godt å være sammen ute i det fri og lettere å invitere til utegudsteneste enn til en vanlig gudsteneste i kirkelokalet.
Menigheten vår er i vekst og nå gleder vi oss over fast deltakelse på rundt 30 personer på en vanlig gudsteneste. Takk for all forbønn og støtte!
Jeg må få legge til at denne familien ikke har blitt døpt tidligere i den katolske kirke, slik at det ikke blir noen misforståelse angående gjendøping etc.